کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی موانع اجرای حسابرسی آنلاین در دستگاه های دولتی از دیدگاه کارشناسان مالی در استان ایلام

30 دی 1396

 

مسلم خیری دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور عسلویه(نویسنده مسئول)

دکتر عبدالکریم مقدم استادیار دانشگاه پیام نور عسلویه

 

 

 :چکیده

هم اکنون حسابرسی رعایت دستگاه های دولتی آنقدر نابهنگام و دیر اجرا می شود که نمی تواند از معاملات فریب آمیز جلوگیری کند اگر صدور سند حسابداری به صورت آنلاین و بدون درنگ انجام شود لازم است حسابرسی به صورت آنلاین و بدون درنگ اجرا شود (اونیونز،2003) بنابراین اخذ تصمیمات به موقع و با کیفیت نیاز گزارش حسابرسی به موقع و مستمر دارد. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان ونظارت کنندگان از حرفه حسابداری انتظار توسعه خدمات موجود از قبیل دیجیتالی و الکترونیکی نمودن اطلاعات مالی، سهولت دسترسی، قابلیت انعطاف پذیری بالا، ذخیره سازی و نگهداری آسان، سهولت در سازماندهی و خلاصه سازی واستفاده از فناوری جدید سیستم گزارشگری دارند حسابرسان کجا بوده اند؟ این یک سؤال آشنا بعد از فاش شدن تقلب های مالی، بروز رسوایی ها و بحران های مالی در همه جای دنیاست. در ایران پس از برملا شدن تقلب های اخیر برخی کارشناسان ادعاهای شکست حسابرسی را مطرح کرده اند که انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت گزارش حسابرسی نشان رفته است، سیستم های سنتی با ظهور فناوری جدید بتدریج اعتبار خود را از دست داده اند(حساس یگانه و غلام زاده لداری، 1391)

در این راستا این پژوهش به بررسی موانع حسابرسی آنلاین در دستگاه های دولتی از دیدگاه کارشناسان مالی در استان ایلام پرداخته که بصورت پیمایشی و میدانی صورت پذیرفته است و با استفاده از توزیع پرسشنامه بین ذیحسابان، حسابرسان دیوان محاسبات و مدیران و کارشناسان مالی دستگاه های دولتی گردآوری شده و جهت آزمون فرضیه پژوهش، از آزمون های کای دو، بای نومیال و رتبه‌ی فریدمن بوسیله نرم افزارspss استفاده شده است نتایج این پژوهش نشان می دهد که زیرساخت های ارتباطی و شبکه های مجازی، امنیت مبادله الکترونیکی داده ها در شبکه های مجازی ، بودجه لازم جهت پیاده سازی سایت نظارت الکترونیکی ازطریق فیبر نوری و شبکه مجازی و نداشتن دانش کافی مدیران وکادر مالی دستگاه های اجرایی با سیستم حسابرسی آنلاین مانع اجرایی این سیستم بوده است

 

واژگان کلیدی:حسابرسی آنلاین ، فناوری اطلاعات ، دستگاه های دولتی، حسابرسی نظارت الکترونیکی ، ذخیره سازی اسناد

دانلود پی دی اف مقاله 


Examining the barriers of online auditing performance in governmental systems in opinion of financial experts in Ilam province

 

accounting graduate student Asalooye PNU (Author)         Moslem  kheiri

Doctor  abdol karim moghdam  University Nvrvahd message Asalooye

 

Abstract

Nowadays observing organizational systems performed very late which can t prevent from fault operation, if accounting document issuance done in way of online and without pause, its essential that auditing has done as online and without pause(Onewnenz,2003). On time decisions and with quality needs auditing report on time and continues. Investments, validators and supervisors has expect of developing exist services such as digital and electronic of financial information, access ease, high flexibility, storage and simple maintaining, ease of organizing and summarizing and use of new technology of report system. Where were auditors? This similar question after divulging financial faults, appearing the incident scandal and financial phenomenon in whole of world. In Iran after preventing recent faults some of experts determined the claim of auditing assertion. Traditional systems with appearing new technologies lost their credibility. In this way this research aimed to examining the barriers of online auditing in governmental organizations in opinion of financial experts which as survey and accepted. And using distributing questionnaire between accountant, auditors of court of aduit and managers and financial experts of governmental organizations have been gathered and in order of research  hypothesis test, from Chi-Square Test, Pay Nomial and grade of Freadman using SPSS software. The research results shows that communicational infrastructures and virtual networks, data electronic exchange in virtual networks, enough budget for implementing electronic supervisor site through optical fiber and lack of knowledge of managers and financial staffs of executive systems with online auditing systems was executive barrier of this system.

 

Keywords: Online Auditing, Information Technology, Governmental Systems, Auditing of Electronic Supervision, Document storage

 


256
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha