کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی تاثیر روش های نوین مدیریت در بهبود رفتار سازمانی

28 دی 1396

 

احمد دارابی 1 ، عبدالحمید رضوی2

1-     دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور اراک،ایران.

2-    دانشیار دانشگاه پیام نور ،اراک، ایران

   

:چکیده

آنچه موجبات بقاء سازمانها را فراهم می آورد رعایت اصول و شیوه های صحیح انجام کارها است که سازمانها در محیط رقابتی محکوم به تمرکز و اجرای بهره وری می باشند. از این رو بررسی شیوه های نوین مدیریتی در راستای بهبود رفتار سازمان عامل حیاتی بشمار می رود که باید مورد شناخت قرار گرفته شود

شیوه های مدیریت در قرن حاضر تغییر یافته است و مدیریت نوین در سازمانها موجب ایجاد انگیزش در کارکنان و در نهایت افزایش تولید محصولات در سازمانها گردیده که به نظر میرسد با گسترش تکنولوژی و فناوری عرضه رقابت در سازمانها نیز توسعه خواهد یافت مدیریت نوین و شیوه های جدید مدیریتی همراه با فلسفه و تجارب بزرگ اجتماعی علیرغم پیچیدگی سازمانها آینده را خواهد ساخت

 

کلمات کلیدی:  مدیریت نوین ، سازمانها، رفتار سازمانی 

دانلود پی دی اف مقاله


Considering the effect of new management methods in the improvement of organizational behavior

 

Ahmad Darabi1Abdolhamid razavi2

 

1 department of Humanitis, University of Payamenoor, arak, Iran

Departmenet of Humanities, University of Payamenoor, arak Iran2

 

Abstract

The survival of organizations entails the observation of proper methods and principles in order to perform duties. In a competitive environmentorganizations are obliged to concentrating on and performing the efficiency. Therefore, considering new management methods is considered as a vital factor in the direction of improving organizational behavior. This element must be identified accurately.

In present century, management methods have been changing and new management caused the motivation in employees, finally increasing production in organizations. By expanding technology, it seems that the extent of competition would be developed in organizations. New management, new methods of management accompanied to great social experiences and philosophy would determine the future of organizations regardless of their complexity.

 

Keywords: new management, organizations, organizational behavior

 


240
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha