کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی اثر بخشی روش درمان DST بر اختلالات جسمی ، روانی و توجه پایدار در سوءمصرف کنندگان متامفتامین

28 دی 1396

 

حسین اعرابی عربانی1، حسین دژاکام2

1 کارشناس درمان اعتیاد، موسسه ی جمعیت احیای انسانی، تهران، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی، مهندسی مکانیک، موسسه ی جمعیت احیای انسانی، تهران، ایران

3 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی)، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

  

:چکیده

مواد مخدر و تخریب های آن مسئله ایست که از سالهای دور، ذهن بسیاری از خانواده ها، مسئولین حکومتی ، متخصصان، روانشناسان و جامعه شناسان را به خود مشغول داشته  است. شایع ترین این مواد، متامفتامین می باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلالات روانی، جسمی و توجه پایدار مصرف کنندگان متامفتامین، همچنین بررسی میزان تاثیر روش DST بر پارامتر های ناشی از سوء مصرف، صورت گرفت. گروه نمونه شامل 100 نفر( مرد) به روش تصادفی در دسترس از میان سوء مصرف کنندگان 12-60 سال متامفتامین که تحت درمان در جمعیت احیای انسانی" کنگره 60"  هستند، انتخاب شدند. از آزمون عملکرد پیوسته برای ارزیابی توجه پایدار استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد آزمودنی ها در توجه پایدار برای افرادی که با روش DST در حال درمان هستند نسبت به روش های دیگر، مناسب تر بوده  است. آزمودنی ها خطای ارائه ی پاسخ کمتر، زمان واکنش کوتاه تر و پاسخ صحیح بیشتری نسبت به افراد تحت درمان اقامتی داشتند. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت، سوء مصرف متامفتامین منجر به آسیب های مغزی، فراوانی می شود و نوع روش درمان بر بازیابی این نقایص بسیار تاثیر گذار بوده. لذا بکارگیری روش درمانی مبتنی بر درمان پایاپای هر یک از نقایص به وجود آمده امری ضروری و انکار ناپذیر می شد

 

:کلیدواژه

متامفتامین، سوء مصرف ، DST، توجه پایدار، کنگره 60

دانلود پی دی اف مقاله


Effectiveness of the DST method on physical, psychological disorders and focus scale in Methamphetamine abusers.

 

Maziar,aarabi 1; ali aarabi 2

 

1 Addiction treatment specialist, human revivification society of Congress 60, Tehran, Iran

2 Mechanical engineering degree, human revivification society of Congress 60, Tehran, Iran

3 Chemical- bio technology advanced degree, Tabriz University, Tabriz, Iran

 

Abstract

 Narcotics and its destruction is an issue which is taken attention of many families, government officials, specialists, psychologist and sociologists in a large scale. Methamphetamine is a common one. Thus this survey is done with the goal of discussing the physical and psychological disorders in methamphetamine abusers and also discussing the effectiveness of the DST method on this issue.

Participants in this study are 100 men whom are picked randomly from methamphetamine drug abusers between the ages 12 to 60. These people has been treated within Congress 60.  Performance test was done to evaluate the focus scale. The results shows that the performance of participates whom were being treated with the DST method is higher than other methods. Participants showed the less answer errors, less response time, and more correct answers comparing to rehabilitation participants. It can be pointed out from the findings of this study, that the abuse of methamphetamine will result in brain damages, and the DST treatment has a tremendous result in fixing those damages. Thus all the damages must be taken into consideration when a treatment is performed.

 

Keywords: methamphetamine, drug abuse, DST, focus scale, Congress 60  


231
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha