کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسي نقش مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

27 دی 1396

شبنم نوروزي

دانشگاه غيرانتفاعي پارس آباد مغان

 

 

 

 

چکیده

مسؤولیت­ پذیری اجتماعی از جمله مهم­ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان­‌ها شناخته شده است، به نحوی­که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان­‌ها در چارچوب نظریه هویت اجتماعی، نه­ تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می­کند. مقاله حاضر به تبیین نقش تعدیل­ گری این متغیر در ابعاد چهار­گانه مسؤولیت اجتماعی پرداخته است. در این راستا، صنعت مواد غذایی به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت 105 عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش‌نامه جهت جمع آوری داده­ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده­ ها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیل ­گری متغیر مورد مطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیر­اجتماعی) مورد تایید است، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان­ها می­تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان­ها برخوردار باشد به نحوی­که به‌طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد.

 

کلیدواژه‌ها: نظریه هویت اجتماعی[1]، تعهد سازمانی[2]، مسؤولیت اجتماعی[3]، صنایع غذایی[4]، رگرسیون سلسله مراتبی[5]

دانلود پی دی اف مقاله

 

[1]- Social Identity Theory

[2]- Organizational Commitment

[3]- Social Responsibility

[4]- Food Industry

[5]- Hierarchical Regression


The role of corporate social responsibility and commitment

 

Shabnam norozi

Magi-profit university PARSABAD

 

Abstract  :

 

Among the most important elements of social MsvvlytPzyry Sazman Ha philosophy is the importance of abiding by the SazmanHa Nhvy¬Kh social identity theory, NhTnha is likely to enhance organizational commitment, but the satisfaction of stakeholders outside the organization to legitimize strengthen the stems. This paper explores the role of social responsibility is Chhar Ganh Tdyl Gry this variable in size. In this context, the food industry as the study population was selected to participate in a sample of 105 members of the questionnaire was designed to collect data. Processing of data using regular series regression model suggests that the variable damping-Gray studied the relationship between the four dimensions of social responsibility (employees, customers, government and community stakeholders and Ghyr Ajtmay) is approved, these findings emphasize the importance of social responsibility and respect, which means it can Sazman¬Ha the positive function of the NhvyKh SazmanHa have significantly influenced the commitment occurs

 

Keywords: social identity theory, organizational commitment, social responsibility, food, hierarchical regression


240
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha