کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


بررسی موانع صادرات در صنعت عرقیات گیاهی مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی
23 آذر 1396

 

سید جعفر زنوزی1، صغرا رضایی نسب2

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه ،دانشکده اقتصاد و مدیریت،ايران

2 مدرس دانشگاه، دانش آموخته دانشگاه ارس ، ايران

 

  چكيده

در تحقیق حاضر به  بررسی و رتبه­بندی موانع اصلی صادرات عرقیات گیاهی استان آذربایجان­غربی در سال 1391 پرداخته شده  است. جامعه مورد مطالعه، بیست و دو واحد تولیدی و کارشناسان خوشه صنعتی عرقیات گیاهی استان آذربایجان­غربی می­باشد. جهت تحلیل داده­های آماری از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، شانزده عامل به عنوام موانع صادرات عرقیات گیاهی استان آذربایجان­غربی شناسایی شده و بر اساس رتبه میانگین، اولویت­بندی شده است. آگاهی از موانع موجود بر سر راه صادرات عرقیات گیاهی استان و اولویت آن­ها، به مسئولان و دست­اندرکاران این صنعت کمک می­کند تا گام­های مؤثری را جهت رفع ان­ها بردارند.

 

واژه‌هاي كليدي: صادرات، موانع صادراتی، صادرات غیرنفتی، صنعت عرقیات گیاهی

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر نیات خرید مشتریان با توجه به نقش در گیری ذهنی محصول
23 آذر 1396

 

سعید دیلمقانی1، محرمعلی خدابنده2،محمد تقی امینی3

1- عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

2- مدرس گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

3-عضو علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

چکیده

مفهوم درگیری (پیچیدگی) ذهنی به طور فزاینده ای نقش مهمی را در تشریح رفتار مصرف کننده می کند. درگیری ذهنی مصرف کننده یک نیروی انگیزشی است که منجر به رفتار و عمل مصرف کننده می شود. در این تحقیق سعی شده است تا بررسی ابعاد قدرت اجنماعی برند بر نیات خرید مشتریان با توجه به نقش درگیری ذهنی محصول را با استفاده از پایگاه های  قدرت اجتماعی فرنچ و ریون  که شامل پنج پایگاه قدرت اجتماعی قهریه ، جذابیت، مشروعیت ، عملکردی ، الگوبودن برند به نسبت درگیری ذهنی محصولات بر نیات رفتاری مشتریان را بررسی نماییم.

در این تحقیق از یک  پرسش نامه اصلی با سوالات  قدرت اجتماعی ، درگیری ذهنی و نیات خرید استفاده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی و زمینه یابی می باشد و بر اساس طرح توصیفی پیمایشی و نمونه گیری تصادفی 117 دانشجو با استفاده از پرسشنامه ای معتبر و پایا گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. اعتبار مورد استفاده برای آزمونها نیز از نوع بازآزمایی مجدد و از نوع سازه می باشد و پایایی آزمون نیز نشان داد که پرسش نامه ی مذبور توانسته است  هدفی را که محقق در پی آن بود به خوبی نشان دهند. برای تحلیل داده ها  از ازمون ضریب همبستگی ، رگرسیون ، استفاده گردید. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین همه مولفه های نیات خرید مشتریان  رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل نتایج رگرسیونی مدل تحقیق نیز نشان داد که متغیر قدرت اجتماعی برند توانسته است به میزان خوبی متغیر نیات خرید مشتریان و درگیری ذهنی محصول و مولفه های آن را در بین مصرف کنندگان و خریداران تبلت (اپل) پیش بینی نماید .

 

واژهای کلیدی: ابعاد قدرت اجتماعی برند، قهریه برند، جذابیت برند، مشروعیت برند، نیات خرید مشتریان.

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

اهمیت شعارهای تبلیغاتی و طراحی صحیح آنهادر ارزش ویژه برند
23 آذر 1396

  احمد اسدزاده،  داود تارویردی زاده،  سمیه عبدی

  1. دانشیار دانشکده اقتصاد ومدیریت بازرگانی ، دانشگاه تبریز،
  2. مربی  وعضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور استان اردبیل
  3. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  مدرس دانشگاه پیام نور

 

  چکیده

شعارها عنصری کلیدی در هویت و ارزش ویژه یک برند[1] می باشند.امروزه تقریباً همه برندها از شعارهای تبلیغاتی[2] استفاده می کنند. آنها از این طریق تصویر یک محصول را با هدف شناسایی و یادآوری آن محصول ارتقاء می دهند و سبب می شوند که آن محصول در ذهن مصرف کنندگان متفاوت بنظر برسد. درحالیکه توافقی کلی بر روی اهمیت این ابزار وجود دارد اما توافق اندکی بر روی اجزای تشکیل دهنده یک شعار تبلیغاتی موفق وجود دارد. همچنین گرچه که مدیران بازاریابی به میزان بسیار گسترده ای از شعارهای تبلیغاتی استفاده می‌کنند اما معمولاً آنها هنگام طراحی این شعارها ناتوان می­مانند، در عوض این منجر به استفاده ناموثر از شعارهای تبلیغاتی و در نهایت ارتباط ضعیف بین برند و شعار تبلیغاتی می شود و این امر حتی در بین شعارهای تبلیغاتی معروف نیز اتفاق می افتد. در زمینه شعارهای تبلیغاتی در کشور ما هیچ اطلاعات مکتوب شده ای وجود ندارد و دانش موجود دراین زمینه در کشور بسیار محدود است و بسیاری از شرکتهای ایرانی درک مناسبی از شعارهای تبلیغاتی ندارند، بنابراین در این مقاله سعی کرده ایم تا با مطرح کردن بحث شعارهای تبلیغاتی و بررسی تاثیر آن در ایجاد ارزش برای برند از طریق ایجاد آگاهی از برند[3] وتصویرذهنی برند به بیان اصولی در جهت طراحی اثربخش شعارهای تبلیغاتی بپردازیم

                                           

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، شعار تبلیغاتی، تصویر برند[4]،آگاهی از برند

دانلود پی دی اف مقاله 

 

 

[1] .Brand Equity

[2] Advertising Slogans

[3] .Brand Awarness

[4].Brand Image


ادامه مطلب ...

مدیریت بی نظیر پیامبر اسلام در دوران مکه
23 آذر 1396

محمد شریعتی کمال آبادی

استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران

 

 

:چکیده

پیامبر اکرم(ص) در مکه مبعوث به رسالت شدند و با تدبیر خاصی سه سال به دعوت سری و پنهانی پرداختند در نتیجه افرادی به ایشان ایمان آوردند. در این مدت پیامبر از مشرکین انتقاد نمی‌کرد در نتیجه آن‌ها هم به پیامبر جسارتی نمی‌کردند ولی بعد از شروع دعوت عمومی مخالفت‌ها واعتراضها از جانب قریش شروع شد. پیامبر در ابتدای دعوت عمومی از خویشاوندانشان با تدبیر خاصی دعوت نمودند و در اثر این دعوت تعدادی به ایشان ایمان آوردند. پیامبر در همان مجلس وصی و جانشین خود را به آنان معرفی نمود. تطمیع و تهدید قریش در کار او کارساز نبود. او با دعوت از سران عشایر و قبایل و با پیمان بستن با آنها از جمله پیمان عقبه وبا آموزش فرهنگی دینی تازه مسلمانان توانست به اهداف الهی خود دست یابد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت، پیامبراکرم(ص)، دعوت

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و تعهد سازمانی
23 آذر 1396

ماشاالله ولیخانی 1 ،‌ مجید صفائیان 2 * ، یوسف مومنی 3

1 استادیار گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ،‌ ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،‌دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،‌دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران

 

 

چکیده

این پژوهش به دنبال آن است تا رابطه بین کارآفرینی سازمانی و تعهد سازمانی را تبیین کند . روش ی تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان تعاونی روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشند که جمعا 32 نفر می باشند  . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید .  برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه SPSS استفاده شده است . نتایج این تحقیق حاکی از رابطه معنادار کارآفرینی سازمانی و تعهد سازمانی است.

واژه های کلیدی : کارآفرینی سازمانی ،‌تعهد سازمان

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

مروری بر شهرت سازمانی با تاکید بر تغییر و تحول سازمانی
23 آذر 1396

مسعود پورکیانی[1]، مطهره معین الدینی[2]

 

چکیده

یکی از عواملی که اخیراً موجب جذب نیروهای متخصص و کارآمد به درون سازمان می شود، میزان خوشنامی و شهرتی است که آن سازمان در اذهان عمومی دارد. شهرت سازمانی یک منبع کلیدی  و مهم تلقی می شود که یک سازمان را از رقبای خود متمایز می کند. شهرت یعنی اینکه دیگران سازمان را چگونه می بینند و در مورد آن چگونه قضاوت می کنند، چگونه در مقابل آن واکنش نشان می دهند و این نتیجه فعالیتهای گذشته سازمان است. شهرت سازمانی می تواند به عنوان یک منبع استراتژیک مطرح شود که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی کند. از واژه تغییر و تحول در ادبیات مدیریت؛ استفاده می شود. باید توجه داشت سازمان، اعم از اینکه مدیر، نقش عامل تغییر را ایفا کند یا خیر، پیوسته در حال تغییر است. تغییر و تحول هر نظام دلیلی بر حیات و پویایی آن است و توجه به این پدیده، مستلزم نگرشی منطقی و صحیح نسبت به آن می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با نگرشی جامع و در چارچوب مدلی خاص مقوله شهرت سازمانی و مولفه های آن و همچنین ضرورت تغییر و تحول سازمانی تشریح گردد.

 

 واژگان کلیدی: سازمان، شهرت سازمانی، تغییر و تحول سازمانی، تحول سازمانی.

دانلود پی دی اف مقاله 

 

[1] - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت

[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ادامه مطلب ...

جانشین پروری در سازمانها نگرشی نظام مند برای شکوفایی استعدادها
23 آذر 1396

محمود قربانی1،اعظم ملکی2

1 دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي،واحد بجنورد،ايران

2دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه، اصفهان، ايران

 

 

 

 

چكيده

امروزه بسیاري از شرکتها در حال از دست دادن تعداد قابل ملاحظه اي از کارکنان با ارزش خود به دلیل بازنشستگی، تجدید ساختار سازمانی و ... می باشند؛ علاوه بر این مسائل، عدم آمادگی کارکنان رده پایین تر براي احراز مشاغل بالاتر به دلیل نداشتن مهارت ها و دانش لازم، نیز باعث شده است که سازمانها به فکر طراحی یک سیستم برنامه ریزي و مدیریت جانشین پروري براي خود باشند. سازمان هاي موفق امروزي به اهمیت رهبري قوي که سبب رشد و حفظ بهره وري بلند مدت سازمانی می شود پی برده اند. در زمانی که کاهش نیروي انسانی با مهارت، ادامه یافته و رقابت براي افراد با استعداد افزایش یافته است، بسیاري از سازمان ها سیستم مدیریت جانشین پروري خبره را براي اطمینان از جایگاه مناسب در عرصه رقابت براي آینده به کار گرفته اند. جانشین پروری به عنوان یک زیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی کارکنان، نرخ گردش نیرو و عملکرد مالی سازمان تاثیر گذار است. با توجه به نیاز روز افزون به نظام مدیریت جانشین پروري، تلاشهاي اندکی در زمینه بررسی عوامل مهم براي استقرار نظام مدیریت جانشین پروري مطلوب انجام شده است. بنابراین، مطالعه این امر که عوامل موفقیت استقرار این نظام در سازمان تا چه اندازه به کار گرفته شده اند، در کنار بررسی میزان اهمیت این عوامل، در موفقیت پیاده سازي مدیریت جانشین پروري ضروري است.با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق علاوه بر مروری بر مفهوم و تعاریف جانشین پروری، مهمترین مدلهای مدیریت جانشنین پروری را بررسی و به چالش ها و نکات مهم در پیاده سازي مدیریت جانشین پروري در سازمان ها اشاره می گردد.

 

واژه‌هاي كليدي: جانشین پروری، برنامه ریزی، مدیریت، سازمان، کارکنان

دانلود فایل پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...